Đánh trống bá đạo ^_^

Chơi trống kiểu bá đạo trên từng gạo…

YouTube Preview Image

Lot of laugh…

One Response to Đánh trống bá đạo ^_^

  1. Hello, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment to support you.nn1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *