Học Trống Cajon Điệu Samba

[Học Trống Cajon]-Điệu Samba

>>>Có thể các bạn muốn xem: [Học Trống Cajon]-Điệu Bossanova

YouTube Preview Image

Điệu samba là một điệu nhạc bắt nguồn từ châu Phi. Điệu Samba còn được xem là một biểu tượng của đất nước Nam Mỹ: Bra-zin và là một trong những biểu hiện văn hóa phổ biến nhất của Bra-zin.

Hôm nay Ross sẽ hướng dẫn cho chúng ta điệu samba trên trống cajon.

Chỉ cần kết hợp các bài tập cơ bản trong nhịp 3/4, chúng ta sẽ chơi tốt dòng điệu này.

You just read me! Please: Like & Share
Facebook
Google+
http://hoccajon.com/hoc-trong-cajon-dieu-samba/

Trả lời