Kỹ Thuật Báo Trống Cajon

học trống cajon

Kỹ Thuật Báo Trống Cajon

Hôm nay Ross sẽ hướng dẫn chúng ta cách báo (roll) trống cajon bằng kỹ thuật “Double Stroke”.

Với kỹ thuật “Double Stroke” này chúng ta sẽ tập theo 16 phách trên một ô nhịp (16beat/rhythm) theo cách của Ross đã hướng dẫn trong video bên dưới.

Với sự kết hợp linh hoạt khi tăng gấp đôi phách của mỗi tay Trái và Phải cách đánh này có thể sử dụng làm những câu báo trống cajon khá hay.

YouTube Preview Image

Thứ tự tay và cách đánh theo Ross trong video trên như thế này: Bass Bass | Treb Treb | Treb Treb | Bass Bass | Treb Treb | Treb Treb |Treb Treb | Treb Treb

Thứ tự tay sẽ là: Phải Phải | Trái Trái | Phải Phải | Trái Trái | Phải Phải | Trái Trái | Phải Phải | Trái Trái |

>>> Tham khảo thêm các bài học trống cajon khác…

You just read me! Please: Like & Share
Facebook
Google+
http://hoccajon.com/ky-thuat-bao-trong-cajon/

Trả lời