[Học Trống Cajon]-Điệu Samba Reggae

Học Trống Cajon Quận 9

Cùng Học Trống Cajon Với Điệu SamBa Reggae!

Sheet trống samba-reggae
Rhythm Samba-Reggae

>>>Có Thể Các Bạn Muốn Xem: Học Trống Cajon Tại TP. Hồ Chí Minh

YouTube Preview Image

Điệu Samba Reggea là điệu nhạc xuất phát từ Bahia. Có rất nhiều cách hay nhiều rhythm để chơi dòng điệu này. Và hôm nay Miranda sẽ hướng dẫn cho chúng ta chi tiết về dòng điệu Samba Reggea trên trống cajon

>>>Xem Thêm: Học Trống Cajon Điệu Swing | Học Trống Cajon Điệu Country

 

You just read me! Please: Like & Share
Facebook
Google+
http://hoccajon.com/hoc-trong-cajon-dieu-samba-reggae/

Trả lời